DATABASER

Databaser innehåller artiklar ur tidskrifter och är ofta inriktade på ett särskilt ämne eller ämnesområde. En viktig del av informationssökningsprocessen är därför att hitta och välja de databaser som passar ditt syfte/sökfråga.