LILLA EKONOMISKOLAN

Vad är obligationer?
En obligation är ett räntebärande skuldebrev, ett lån helt enkelt.
Ett bevis på att någon har lånat ut pengar till någon annan.
Den som emitterar – ger ut obligationen – är den som lånar pengar och den som
köper obligationen är den som lånar ut pengar.
Obligationen har en fast löptid.
Lånet ska alltså betalas tillbaka vid ett fastslaget datum längre fram.
Oftast innebär detta att köparen får en viss avkastning eller ränta.
Räntan kan antigen vara rörlig eller fast.
Alla villkor fastställs redan vid start.

Vilka ger ut obligationer då?
Stater, kommuner, företag och hypoteksinstitut.
Det är ofta ett alternativ till vanliga banklån.
Pengarna används för att finansiera verksamheten.

Hur handlar man med obligationer?

Vad är recession?
En recession är en mild lågkonjunktur.
I nationalekonomisk mening innebär recession att det blir en
avmattning av ett lands ekonomiska utveckling.
Tecken på att ett land är i recession kan exempelvis
vara kraftigt minskad BNP-tillväxt,
minskade investeringar och stigande arbetslöshetstal.
En svårare lågkonjunktur brukar benämnas depression, vilket innebär ytterligare avmattning och ännu svårare lågkonjunktur.

Stagflation
Stagflation är när ökad inflation sammanfaller med försvagad tillväxt och ökad arbetslöshet.