2024

Gerald Celente
Amerikansk trendanalytiker/futurolog, företagskonsult, författare och skribent. Han gör förutsägelser om den finansiella ekonomin, såsom finanskrascher, och andra stora omvälvningar i samhället.