Ambient Musik

Ambient Music är en mycket lugn, atmosfärisk typ av musik som ofta inte innehåller någon märkbar takt.
Den uppstod vid New Wave-rörelsen som var influerade av meditationsutövandet från Indien.
Den använder ljudtexturer för att skapa en subtil stämning och finns i så kallade ”chill-out rooms” i vissa klubbar.
Den ska kunna njutas av om du vill lyssna, eller ignoreras om du inte gör det.

Musik att sväva i
Målen med Ambient musik är att skapa en atmosfär som smälter in i den naturliga omgivningen och skapa ett lugnt utrymme.
Brian Eno, en av pionjärerna inom Ambient musik, beskrev det som:
“music att simma i, att sväva i, att förirra sig i”
Ambient musik utvecklades på 1970-talet när synthesers blev tillgängliga. Dessa instrument gjorde det möjligt för kompositörer att experimentera med långa och långsamt växlande ljudtexturer.

Vad innefattar den här musiken?
Ambient Musik fokuserar vanligtvis på timbre / ljudkvalitet snarare än rytmer eller gester.
Den är vanligtvis minimal, utformad för att inte uppmärksamma sig själv.
Ofta strävar den efter att helt omsluta lyssnaren och utforska en känsla av rymd.

Kompositionstips
Vanliga manipulationstekniker i Ambient musik kan vara:
Delay – kan användas för att duplicera ljud och skapa loopar (asymmetriska eller oregelbundna fördröjningar kan vara särskilt intressanta).

Panning – kan användas för att sprida ljud över rummet, mellan vänster och höger, och omsluta lyssnaren.

Reverb – kan användas för att ge en känsla av att ljudet placerats i ett rum, och för att placera ljud längre bort (mer reverb).

Time-stretching – kan användas för att förlänga ljud och skapa intressanta texturer. Dessa kan läggas i lager, panoreras och bearbetas med effekter som delay och reverb.