Gröna växter

BRA JORD
50% jord
25% perlite
25% vermiculite

50% jord
50% perlite

50% jord
50% vermiculite

Vermiculite är bättre på att behålla vätska än perlite.
För plantor som behöver torka upp lite då och då tror jag man ska undvika vermiculite och bara ha perlite för att luckra upp jorden.