Utveckling styrräntan

Totala höjningen sedan 2022-05-04 är 75 punkter (0,75 procent)

2022-07-06 upp med 50 punkter (0,5 procent
2022-05-04 upp med 25 punkter (0,25 procent)