Utveckling styrräntan


2022-05-04 upp med 25 punkter
2022-07-06 upp med 50 punkter
2022-09-20 upp med 100 punkter
2022-11-24 upp med 75 punkter
2023-02-09 upp med 50 punkter
2023-04-26 upp med 50 punkter
2023-06-29 upp med 25 punkter
2023-09-21 upp med 25 punkter

Totala höjningen sedan 2022-05-04 är 400 punkter (4,0 procent)
Nästa penningpolitiska besked 23 november 2023.