Utveckling styrräntan


2022-05-04 upp med 25 punkter
2022-07-06 upp med 50 punkter
2022-09-20 upp med 100 punkter
2022-11-24 upp med 75 punkter

Totala höjningen sedan 2022-05-04 är 250 punkter (2,50 procent)

En ny höjning är att vänta i början på januari nästa år.