MÅLA KÖKSLUCKOR

Skruva ner handtag & köksluckor

Börja med att skruva bort alla handtag från skåp och luckor. Skruva sedan bort alla köksluckor och lägg dem plant på ett arbetsbord eller arbetsbockar, där de senare ska målas.
Har du väldigt många delar som ska plockas isär? Ett tips är att numrera dem så att du inte blandar ihop delarna.

Rengör köksluckor & köksstommen

Tvätta alla ytor som ska målas noga med målartvätt. Just i kök är detta väldigt viktigt då luckor och stommar med största sannolikhet har en fetthinna på sig, från matoset. Underlaget måste vara rent, torrt och fast.

Laga köksluckorna

Om du har skadade ytor på köksluckorna eller skåpen är det nu läge att laga dessa. Detta gör du enklast med snickerispackel och en japanspacke

Slipa köksluckorna & köksstommen

Slipa nu alla ytor som ska målas med ett fint sandpapper (cirka 180 kornighet). Ta sedan bort allt slipdamm med en fuktig trasa.

Maskera & skydda ytor som inte ska målas

Ska du måla själva köksstommen och inte bara luckorna behöver du maskera runt om själva stommen. Maskera väggen runt stommen, och andra närliggande ytor som inte ska få färg på sig, med maskeringstejp. Skydda golvet med en täckfilt eller golvskyddspapp. Bänkskivan skyddar du enklast med täckplast.

Måla köksluckor – grundfärg

Nu är det dags att grundmåla köksluckorna och köksstommen. Använd en grundfärg med god vidhäftning. Rör om i färgen med en rörpinne och häll sedan ut färg i ett färgtråg. Kanter och smala ytor målas med en lackpensel och släta ytor med en finhårig roller. Om insidan av köksluckorna ska målas, måla dessa först och låt torka. Måla sedan utsidan.

Låt grundfärgen torka i cirka 8 timmar. Därefter slipas de grundade ytorna med ett fint sandpapper (cirka 400 kornighet). Torka sedan bort allt slipdamm med en fuktig trasa.

Måla köksluckor & köksstommen – täckfärg

Nu är det dags att måla köksluckorna och köksstommen med en snickerifärg. Du bör använda en snickerifärg som är minst halvblank för att lätt kunna torka av fett och smuts.

Rör runt i färgen med en rörpinne och häll sedan i ett färgtråg. Måla först kanter och smala ytor med en lackpensel, och sedan släta ytor med en finhårig roller. Måla vått i vått (låt alltså inte färgen torka någonstans innan du målat klart ytan) för att undvika att färgen blir flammig. Låt färgen torka i minst 12 timmar. Slipa sedan med ett fint sandpapper (cirka 400 kornighet) och torka bort slipdamm med en fuktig trasa.

Måla sedan en andra och sista strykning med snickerifärgen. Applicera på samma sätt som med första strykningen.

Montera köksluckor och handtag

Ta bort allt täckmaterial såsom maskeringstejp, täckfilt och täckplast. Skruva fast köksluckor och handtag på sin rätta plats.

De målade ytorna är helt genomhärdade först efter flera dygn, men du kan försiktigt montera köksluckor och handtag 12 timmar efter sista strykningen färg är gjord. Ditt projekt är nu klart!

https://www.hornbach.se/projekt/mala-koksluckor-och-koksstommar

https://www.hornbach.se/projekt/valja-pensel