INSTALLATION – STEG FÖR STEG

Steg 1 – Placering av akvariet

Börja med att välja ut platsen där ditt akvarium ska stå. Akvariet bör inte stå i direkt solljus, så välj gärna en mörkare plats i rummet för att undvika algtillväxt. För att fiskarna ska få lugn och ro bör det heller inte stå på en plats där man ofta går förbi, exempelvis nära en dörr. Tänk på att placera akvariet på en möbel som håller! När akvariet är fullt med vatten och inredning kommer det att väga minst 1,2 kg per liter. Ett akvarium som rymmer 100 liter vatten kommer alltså att väga minst 120 kg. Det är viktigt att akvariet står helt rakt, så kontrollera gärna med ett vattenpass. Det finns speciella akvariemattor att köpa om man inte vill ställa akvariet direkt på en möbel.

Steg 2 – Gör rent

När du har valt ut platsen där ditt akvarium ska stå, är det dags att rengöra det. Använd aldrig vanligt rengöringsmedel ens på akvariets utsida eftersom det kan komma en skvätt in i akvariet av misstag. Rengör akvariet i stället med varmt vatten och en trasa eller svamp som du enbart använder till akvariet. Har du kalkavlagringar i ditt akvarium tar du lätt bort dem med Sera ph-minus och en svamp.

Steg 3 – Akvariets delar

 Akvariegrus

Skölj gruset väl och skrubba stenar och rötter i ljummet vatten. En del rötter kan man behöva blötlägga i några dagar för att de ska sjunka till botten, och förhindra att de inte släpper från sig pigment som missfärgar vattnet i akvariet. Har du stora, tunga stenar bör du lägga i dem innan du fyller på med bottenmaterialet så de inte välter ner och riskerar att skada glaset.
Lägg akvariegruset på plats i akvariet. Vi rekommenderar ett gruslager på ca 5 cm för att växterna ska trivas bra. Vissa fisksorter kan föredra en viss kornstorlek på sanden. Den mest lättskötta sanden har en kornstorlek på 2-3mm, grövre gör det svårare för växterna att ta upp näring och rota sig. Finare sand kan vara svårare att slamsuga och den kan bli för tät och orsaka gasbildning. Om du ska ha bottengödning ska den läggas i ett lager under sanden och förbli där.

Filter och doppvärmare

När du haft i sanden så installerar du filterpumpen och doppvärmaren. Sätt inte i kontakterna ännu. Beroende på vad du ska ha för fiskarter är det inte säkert att du behöver en doppvärmare. En sådan krävs om du stadigvarande ska ha en högre temperatur än rumstemperatur. En doppvärmare kan bara höja temperaturen, aldrig sänka den. I princip alla akvarier behöver ett filtreringssystem. Det finns olika sorters filter; innerfilter, ytterfilter, påhängsfilter mm. Läs på mer om vilken volym vatten filtret beräknas rena under en timme och vilket underhåll de olika sorters filtermedia som används kräver. Olika akvarieinnevånare kräver olika effekt av ett filter. Guldfiskar och axolotlar tillexempel producerar stor mängd avföring och behöver ett kraftigare filtersystem jämfört med om du har ett stim neontetror.

Steg 4 – Fyll till hälften med vatten

Därefter fyller du akvariet till hälften med vatten. Som du säkert förstår är det viktigt att akvariet står på den plats där du ska ha det. Ett vattenfyllt akvarie går inte att flytta.

Stenar, rötter och växter

Nu placerar du dina rötter och stenar där du vill ha dem. Har du stora, tunga stenar bör du lägga i dem innan du fyller på med bottenmaterialet så de inte välter ner och riskerar att skada glaset. Därefter är det dags för växterna. Ta bort krukan och stenull som växterna levereras i. Stenullen kan göra att det blir för tätt för växten som då kvävs. Finns det skadade eller bruna löv så ta bort dem. När du planterar växterna för ner rötterna under substratet diagonalt, tryck alltså inte ner dem rätt ner utan börja en bit ifrån där du vill att växten ska vara och dra den ner under substratet. Om plantan släpper och flyter upp till ytan så kan du prova att lägga några små stenar runt stammen på växten så att den får en chans att rota sig ordentligt. Läs gärna på om olika växtarter för att veta hur mycket ljus och näring just dina växter vill ha. En del sorter tycker inte om att bli planterade i grus och sand utan vill hellre växa på en rot eller liknande. Det är en hel värld att upptäcka när man börjar lära sig mer om akvarieväxter.

Resten av vattnet

Fyll på resten av vattnet och sätt i kontakterna till pumpen och doppvärmaren.

Steg 5 – Akvariumbelysning

Tänd belysningen. Koppla gärna en timer till akvariumbelysningen så att fiskarna och växterna får en konstant dygnsrytm. Det brukar vara lagom med 10-12 timmars belysning per dygn, utom på våren och sommaren då man kan sänka tiden till 6-8 timmar.

Steg 6 – Vattenberedning och introducering av fiskar

Tillsätt vattenberedningsmedel Sera Aqutan och bakterieflora Sera Nitrivec enligt instruktioner på flaskorna. Vi rekommenderar att man väntar minst en vecka innan man släpper i fiskarna. Detta bland annat för att dina bra bakterier ska hinna föröka sig och mogna så att dom kan bryta ner de gifter som blir av fiskavföring och överbliven mat. Tillsätt växtnäringen flytande Sera Florena eller tabletter Sera Flora Plus enligt instruktioner på förpackningen. När du introducerar dina nya fiskar är det viktigt att övergången från transportpåsen till akvariet blir så skonsam som möjligt för fisken. Kraftiga och snabba temperaturväxlingar är stressande för fiskar. Lägg den oöppnade påsen i akvariet. Efter ca 10 min kan du öppna påsen och hälla ner ungefär en deciliter av akvarievattnet i påsen. Upprepa denna procedur ett par gånger under en halvtimme. Flytta sedan över fiskarna från påsen till akvariet utan att hälla ur vattnet ur påsen. Detta gör du lättast med hjälp av en liten håv. Anledningen till att du inte ska hälla i vattnet från påsen i akvariet är att det är bäst att inte introducera främmande bakteriekulturer i ditt akvarium. Du minskar risken för problem på detta sätt.

Mata fiskar

Du behöver inte ge dina fiskar någon mat den första dagen, eftersom de ofta är lite stressade av miljöbytet. När du matar dina fiskar, tänk på att inte ge dem mer mat än de äter upp på ca två minuter. Det ska inte bli någon mat över som sjunker till botten. Det brukar räcka att mata fiskarna en gång om dagen. Om du har  eller bottenätare är det bra att stödmata dem med speciella tabletter. Lägg i tabletterna på kvällen när lampan är släckt så hittar rätt fiskar maten. Läs på om vilken mat som passar bäst för just de arter du har i ditt akvarium.

Varför byta vatten i akvarium?

I ett akvarium med fiskar och växter bildas hela tiden restprodukter av fiskarnas avföring, foderrester, döda växtdelar m.m. Ett väl fungerande akvarium bryter ned mycket av dessa men inte allt, dels i filtret och dels i bottenlagret. Slutprodukten är nitrat som växterna tillgodogör sig till viss del som näring. Akvariet hålls levande genom syreälskande bakterier som finns överallt i akvariet. Det är dessa som så att säga sköter vattenreningen. Om man inte gör regelbundna vattenbyten kan detta leda till sjukdomar, algbildning, aptitlöshet och i svåra fall förgiftning. När du städar ditt akvarium och byter vatten är det viktigt att du tar bort vattnet som är närmast bottnen eftersom att det är dit restprodukterna sjunker. Du använder en slang eller en slamhävert att suga upp skräp och vatten och när du tillsätter nytt vatten är det bra att använda sig av ett vattenberedningsmedel som tar bort klor ur kranvattnet och minskar stress hos dina akvariefiskar.

Fråga: Jag har aldrig bytt vatten i mitt akvarium, mitt vatten är klart och rent. Varför ska jag byta vatten?

Ett klart vatten behöver inte betyda att det är ett friskt vatten. Fiskarna i ett akvarium med höga gifthalter kan med tiden bli tåligare mot gifterna. När man däremot släpper i nya fiskar klarar de inte den höga halten av t.ex. nitrit, utan dör ganska snart av förgiftning.

Hur ofta ska jag då byta vatten i mitt akvarium?

Vattenbyte görs med fördel en gång i veckan. Då byter man ut ca 10-20% av vattnet med hjälp av en slamhävert. I akvarier som rymmer mer än 150 liter räcker det att göra vattenbyte varannan vecka. Det finns tester som man kan använda för att mäta vattenvärden och om man ser att det exempelvis är alldeles för hög halt av ammonium, nitrit eller liknande så behöver man göra ett större vattenbyte.

Varför ska jag använda vattenberedningsmedel i mitt akvarium?

I kranvattnet kan det finnas ämnen som är skadliga för fiskarna, som t.ex. klor och metallsalter. Vattenberedningsmedlet binder dessa ämnen effektivt. Det innehåller dessutom ett slemhudsskydd för att det nya vattnet inte ska skada fiskarnas slemhinnor och gälar. Om slemhinnan blir skadad blir fisken lättare angripen av sjukdomar.