ANTAL FISKAR

HUR MÅNGA FISKAR KAN MAN HA I ETT AKVARIUM?
I ett akvarium på 40 liter vatten kan du vanligtvis lätt ha sex till åtta fiskar så länge ingen av dessa fiskar är enorm.
Ett akvarium på runt 80 liter kan ha det dubbla antalet fiskar.
Försök blanda fiskar som simmar högt med fiskar som simmar lågt så kommer ditt akvarium kännas ordentligt
240 liter borde ge utrymnme till 36-48 fiskar.
40 liter = 6-8 fiskar
80 liter = 12-16 fiskar
120 liter = 18-24 fiskar
160 liter = 24-32 fiskar
200 liter = 30-40 fiskar
240 liter = 36-48 fiskar