FL STUDIO

Grundläggande trummor
4 – kick
8 – Hihat
2 – snare

How To Make Your Own Risers In FL Studio
Att göra en egen risers är ganska enkelt.
Och du kan göra det med vilket ljud som helst.
Börja med att välja ett ljud, not.

Den här noten är 8 bar lång
Ovan den här noten skapar du en till note.
Det är viktigt att den noten är en SLIDE note.
Dubbeklicka på noten och välj SLIDE