VAD DU BEHÖVER

Förutom fiskar så behöver du snäckor och räkor till ditt akvarium för att upprätthålla en bra balans i ekosystemet. I mitt fall kommer akvariumet domineras av kardinal tetror. Men man behöver ha fiskar på alla nivåer i akvariumet, uppe vid ytan, mellanskiktet och bottenskikt.
Snäckor rör sig i hela akvariet och så även räkor.
Malar lever mer på botten, så några malar måste ingå (pansarmal)
Tetror är stimfisk och håller sig mer i mellanskiktet.
Guppy håller sig i mellanskiktet och vid ytan.

Välj inte heller bara arter som exempelvis är bottenlevande utan kombinera gärna till exempel bottenlevande malar med en stimfisk i akvariets mellanskikt och någon art som letar föda vid vattenytan. På så sätt konkurrerar inte alla fiskar om samma utrymme.
Generellt ska fiskar som delar samma akvarium ha samma behov när det kommer till ljus, temperatur på vattnet och textur.
Allätare och köttätare (små ryggradslösa djur). Äter i akvarium t.ex. tablett- och flingfoder, men föredrar fryst foder.
Panda-pansarmalen är substratlekare, vilket innebär att den vid leken fäster romkornen, som kan uppgå till 30 st, på växter. I akvariemiljö fästs ofta äggen på akvariets rutor. Alla Corydoras-arter är fredliga stimfiskar som man skall ha minst 6 st av, men gärna fler.
Ett lämpligt Corydoras-akvarium skall innehålla en del växter, några gömställen av rötter, samt en öppen yta med ett bottenmaterial som består av fin sand (max 2 mm) utan vassa kanter. Är kanterna vassa skadas fiskarnas skäggtömmar. Det är också viktigt med rent och syrerikt vatten. Alla Corydoras är dagaktiva.
Honorna är i regel något större än hanarna.
Samtliga Corydoras-arter är känsliga mot salt i vattnetArtemia
Levande mat till fiskar