Bästa bröstövningarna

-Bänpress (medium grip) 20-25 grader med en skiva under ena bänkfoten.
-Hantel med samma grader och med en skiva under ena bänkfoten.
-Heavy one arm crossover
-Dips
-Pullover

Heavy one arm crossover

-Bänpress (medium grip) 20-25 grader med en skiva under ena bänkfoten.
-Hantel flyes med samma grader och med en skiva under ena bänkfoten.
-Heavy one arm crossover
-Dips
-Pullover