12 bar blues basic

Ett annat sätt att uttrycka det är 1-4-5 chord.
E7= 1 chord A7= 4 chord B7= 5 chord.
Byter man till annnan tonart, låt säga A7 som 1 chord…då blir D7=4 chord och E7=5 chord.
C-D-E-F-G-A-B-C
Räknar man från A till D så bli det det 4:a…alltså 4 chord, och efter D kommer E, alltså E7 5 chord.
Eller G7 (1 chord), då blir C7 (4 chord), och sen D7 (5 chord)


1 4 5 – The Backbone Of Blues

The 1 chord, also known as the tonic, is typically the first chord in a progression and tells us the key we’re playing in.
Another chord used in blues progressions is known as the 4 chord, also called the subdominant.
The final chord in typical blues progressions is the 5 chord, also called the dominant.


JÄVLA NYTTIG LÄNK
https://www.fretjam.com/blues-chord-progressions.html