Diskussionspanelen

Från företagen:
”Våra kostnader har ökat rejält och vi måste möta det”.
Vilket innebär att elkunderna måste betala elbolagens ökade kostnader.

Det samma gäller väl för vanliga lönetagare.
Våra kostnader har ökat rejält och vi måste möta det.
Mat, hyra, ränta, bränsle, el etc.
Lönetagare måste få högre lön för ökade konstnader i samhället.
Det är enkel matematik.