DAG 1 och 2
-Marklyft
-T-row
-Benpress
-Mage
-Biceps
-Vader

DAG 3 och 4
-Marklyft
-Vikingpress
-Bröst
-Mage
-Triceps
-Vader