DAILY WARM-UP ROUTINE

Effektiva tekniker som utförs varje dag.
Gå genom hela övningen och notera var dina särskilda svagheter ligger.
Du kan sedan isolera dom och bli starkare

Left hand walking – #1, #2 & #3