Golf- och tennisarmbåge

Golfarmbåge kallas fenomenet när man har smärta vid armbågens insida.
Ofta har man då svårt att böja armbågen eller greppa saker, t.ex. hålla tunga matkassar. Denna åkomma är mycket vanligt förekommande hos idrottare, speciellt kastande idrottsutövare. Likt diagnosen tennisarmbåge, har inte några belägg för en inflammatorisk orsak hittats vid studier. Detta säger oss idag att det är mer denna kroniska överansträngning, som skapar en vidhäftande effekt emellan muskler och bindvävsskikt runt armbågen

När det gäller behandling måste man först försöka identifiera vilken vardagssituation som har skapat problemet så man kan undvika sådana situationer tills armbågen blir bättre igen.
När det gäller träning så kanske man kan försöka variera grepp i vissa övningar som tillåter det, för att minska belastningen på armbågen.