FISKAR OCH ANDRA KRYP

Kardinaltetror

pH-värdet bör hållas mellan 5.5 och 7.0, dH mellan 5 och 12, och vattentemperaturen mellan 23 och 28 grader C. Rekommenderad minsta akvariestorlek är 50 liter.

Akvarieinredning: Akvariet bör innehålla gott om växter. Använd gärna flytväxter för att dämpa ljuset. Torv kan också användas för att göra vattnet brunare. Mörkt substrat rekommenderas.

Föda: Är inte svår att få att äta flingfoder och annan färdigmat i akvariet. Behöver både köttig mat och växtbaserad mat i sin kost.

Odla: Är ganska svår att odla och Sveriges Akvarieföreningars Riksförbund har gett den odlingsvalören guld. Man kan skilja på honor och hanar genom kroppsformen, honorna är rundare än hanarna. Kardinaltetran är en romspridande art som släpper sin rom bland växter. Äggen kläcks efter ungefär ett dygn och en lek kan resultera i över 500 yngel. Det tar cirka en vecka innan ynglen är frisimmande. Kardinaltetror vårdar inte ägg och yngel och om man eftersträvar en hög överlevnadsfrekvens bör man använda sig av ett särskilt odlingsakvarium.

Övrigt: Kardinaltetran är en mycket vanlig akvariefisk, men den är egentligen inte lämplig för nybörjare eftersom den är ganska känslig. Kardinaltetran kan bland annat drabbas av Neonsjuka. De allra flesta Kardinaltetror i akvariehandeln är viltfångade och alltså inte vana vid att leva i akvarium. De första dagarna i ett nytt akvarium är särskilt kritiska, har den väl klarat den övergången brukar den bli härdigare. Eftersom Kardinaltetran är känslig kan man behöva använda något vattenberedningspreparat när man byter vatten de första gångerna, särskilt om det blir nödvändigt med ett större vattenbyte. Det är också viktigt att hålla koll på pH-värdet så det inte blir för högt.


Vattens hårdhet benämns med tyska hårdhetsgrader, °dH (°dH = Grad deutscher Härte). 1 °dH motsvarar 10 mg kalciumoxid (CaO, kalk) per liter vatten. Om vatten är hårt eller mjukt beror på hur mycket kalcium- och magnesiumjoner det innehåller. Vatten med en hög halt av dessa joner kallas hårt vatten och vatten med låg halt kallas mjukt vatten.
Hårdhet (°dH) och benämning: 

  • 0-2: mycket mjukt
  • 2-5: mjukt
  • 5-10: medelhårt
  • 10-21: hårt
  • >21: mycket hårt

Provtagning av dricksvatten

Dricksvattnet i Östersunds kommun visar god kvalitet, enligt alla provtagningar. Eftersom prover av fisk och sediment på Storsjöns botten bland annat visar förhöjda halter av miljögifterna PFAS, PCB, dioxiner och kvicksilver, kontrollerar kommunen halterna av de här ämnena i dricksvattnet.

Spår av miljögifter förekommer i alla svenska vattendrag. Många skadliga ämnen är idag förbjudna. Men eftersom ämnena bryts ned mycket långsamt – eller inte alls – kan de finnas kvar i sediment på botten. Östersunds kommun provtar dricksvattnet, för att försäkra sig om att vattnet är av god kvalitet.

Inga spår av kvicksilver, dioxiner eller PCB

De som är anslutna till kommunalt vatten i tätorterna Östersund och Brunflo, på Frösön och på Annersia får sitt dricksvatten från Storsjön. Östersunds kommun har tagit prov på det kommunala dricksvattnet från Storsjön och varken kvicksilver, dioxiner eller PCB har hittats i dricksvattnet.

Kvicksilver analyseras löpande varannan månad. Kommunen tog prover på PCB senast 2018. Dioxiner provtogs två gånger 2020. Fler prover planeras.

Omfattande provtagningar av PFAS ger lugnande resultat

PFAS i dricksvattnet har undersökts sedan 2014. Under de senaste åren har råvattnet i alla kommunens dricksvattentäkter analyserats flera gånger per år för PFAS och det kommer även att ske fortsättningsvis.

Proverna visar inga – eller mycket låga värden – av PFAS. Provtagningar av enskilda dricksvattenbrunnar har gjorts i de områden där PFAS-påverkan kan misstänkas.

I Östersunds, Frösöns och Brunflos tätorter, som får sitt vatten från Östersunds vattenverk, är vattnet mjukt; 3 – 3,5 °dH.

För mjukt vatten är inte heller något att sträva efter. Mjukt och surt vatten fräter på vattenrör av metall och lösgör skadliga ämnen från dem. Därför tillsätter vattenverken ofta kalciumkarbonat från kalksten i råvattnet. Kalciumkarbonat minskar vattnets surhet och gör det hårdare.