Insane Skull crusher and hammercurl

Utförs med lämplig vikt, dock inte mer än på 6 kg
100 liggande skull crusher
60 knästående hammarcurls

Det här gör du 3 gånger utan vila