Instuderingsfrågor i arbetsrätt (inklusive exempel på svar) 2019/ELT

Frågor

 1. Arbetsavtal brukar delas upp i två huvudkategorier, vilka är de och vad heter
  parterna i respektive avtal?
 2. Vad är huvudformen för anställning? Vilket lagrum är tillämpligt?
 3. Vilka tidsbegränsade anställningar finns det enligt LAS? Vilka lagrum är tillämpliga?
 4. Vilka domstolar handlägger arbetstvister i Sverige?
 5. Vad menas med att en lag är semidispositiv? Ge exempel på några sådana lagar inom
  arbetsrättens område!
 6. Vilka är parterna i ett kollektivavtal?
 7. Fackförbundet Utbrytarna och Bolaget Lagom ingick ett kollektivavtal med följande
  innehåll:
  ” Eftersom vi brukar komma överens utan formella förhandlingar ska Fackförbundet
  inte ha rätt till allmänna förhandlingar med Bolaget. Uppsägningstiden för en person
  som varit anställd i ett år ska vara två månader. Den uppsagda personen ska dock
  inte få behålla sin lön under uppsägningstiden.” Stämmer kollektivavtalet överens
  med gällande lag?
 8. Företaget X-Component AB har 25 anställda. Bolaget har det senaste året haft
  problem med orderingången. Carina som är VD inser att hon måste säga upp 3
  anställda. Bolaget har ett kollektivavtal och samtliga anställda är anslutna till facket.
  Vad måste Carina tänka på vid uppsägningen?
 9. Efter att du gått på en anställningsintervju hos Försäkringskassan får du beskedet att
  en annan person fick jobbet. När du begär ut handlingarna för att se vilken bakgrund
  hon hade som fick tjänsten ser du att hon har två års kortare utbildning än du och
  dessutom saknar arbetslivserfarenhet, något som du har fem år av. Har
  Försäkringskassan gjort rätt? Vilka lagrum kan du åberopa?
 10. Lisa söker en praktikplats på Bolaget AB. När hon jobbat där en vecka upptäcker hon
  att hennes manliga praktikkollega får en högre praktikersättning än vad hon får. När
  hon tar upp frågan med chefen säger han att man i kollektivavtalet avtalat bort

diskrimineringsfrågor för de som gör praktik. Hur resonerar du? Vilka paragrafer i DL
är tillämpliga?

 1. Vad är huvudförpliktelserna i ett anställningsavtal? Vilka andra förpliktelser uppstår i
  samband med en anställning?
 2. Ahmed har jobbat på en statlig myndighet i fem år. En dag blir han uppsagd pga
  arbetsbrist. Vilken uppsägningstid gäller? Hade det gjort någon skillnad om han i
  stället jobbade i den privata sektorn? Vilka lagrum är tillämpliga?