Minnesteknik

Att bli duktig på att minnas kräver träning, precis som allt annat man tänker bli bra på. Man måste förstå hur minnet fungerar och hur man använder minnestekniker. Då kan man ta kontroll över minnet. Minnesteknik är inte att bli en rabblande papegoja, att bara kunna en massa fakta utan att koppa ihop det med något, vilket en del tror. Egentligen är det en märklig föreställning eftersom kunskap är en förutsättning för att kunna förstå något. För att använda vår kunskap måste vi minnas den. Hur ska man lösa ekvationer om man inte minns reglerna? Det blir ju omöjligt. Däremot kan jag tycka att det är inte är särskilt meningsfullt att veta t ex huvudstaden Bolivia om man inte vet vart Bolivia ligger någonstans. Eller alla svenska kungar om man inte kan koppla det till något historiskt skeende eller annan betydelse.
Minne och förståelse är nära sammanbundna.
Antingen kan man en viss sak eller så kan man inte.
Svårare än så är det inte. Problemet är många gånger att man inte minns det man vill minnas. Och det är här ämnet minnesteknik kommer in, man måste ta kontroll över processen och hjälpa hjärnan på traven. I början är det träning som så småningom övergår till automatik, precis som vi har lärt oss läsa och skriva. Det här är inget som sker över en natt utan är en gradvis process, ett nytt sätt att jobba.

En mycket intressant sak med vår hjärna – och det här är viktigt att veta – är att den inte kan plocka fram ett enskilt minne från ingenting. Minnet består av kopplingar mellan olika informationer. För att aktivera en viss koppling, d v s försöka komma ihåg något ur minnet, behöver hjärnan få ett stimulus utifrån. Om man inte kan komma ihåg en viss information så beror det helt enkelt på att man aldrig lagrade informationen i minnet.