Rehabilitering i arbetslivet i ett flerdisciplinärt perspektiv

Rehabiliteringsbegreppet är mångfacetterad och i dagligt tal står begreppet för återanpassning i samhället och arbetslivet. Men också återinsättning ”i värdighet” och ”återupprättelse”. Det innebär att begreppet har en positiv grundinnebörd.

Det primära SYFTET med rehabilitering i sina vidare bemärkelse är att – utan att specifikt inrikta sig på arbetslivet – ÖKA MÄNNISKORS LIVSKVALITET och FÖRBÄTTRA deras förutsättningar att fungera självständigt i samhällslivet