INSTUDERINGSFRÅGOR TILL INLÄRNINGSPSYKOLOGI/BEHAVIORISM

INSTUDERINGSFRÅGOR TILL INLÄRNINGSPSYKOLOGI/BEHAVIORISM

1.
a) Förklara vad klassisk betingning är för något.
b) Ge två exempel på hur klassisk betingning kan gå till.


2.
a) Hur går instrumentell inlärning (även kallad operant betingning) till?
b) Hur skiljer sig instrumentell inlärning från klassisk betingning? Förklara!


3.
a) Förklara vad som ofta händer med beteenden som förstärks, när det          gäller vår tendens att upprepa beteenden eller inte.
b) Förklara vad som ofta händer med beteenden som bestraffas, när det gäller vår tendens att
upprepa beteenden eller inte.


4.
a) Ge två egna exempel på positiv förstärkning.
b) Ge två egna exempel på negativ förstärkning.
c) Ge ett eget exempel på positiv bestraffning.
d) Ge ett eget exempel på negativ bestraffning.


5. Vilka steg kan man använda sig av för att släcka ut ett operant beteende?