Begripliga måttenheter

1 hektar = 2 fotbollsplaner.
En fotbollsplan är 60×90 meter