DIY


VANLIGA FEL NÄR MAN LÖDAR

Avänd inte slipapper för att rengöra spetsen.
Doppa den i stället i en liten behållare med stålull och dra bort det lödtenn som blir kvar.

Ett annat vanligt misstag är att inte lägga lödtenn på spetsen först utan bara föröska löda direkt på kabeln. Genom att lägga lite lödtenn på spesten först och lägga den mot kabeln uppstår högre värme på själva kabeln, och då lägger man lödtennet direkt mot kabeln, så smälter den.

Gör inte det här misstaget och tro att lödet kommer smälta.
Det gör det inte. Man måste som sagt först lägga lite lödtenn på spetsen för att det ska generera värme i arbetsstycket.

På med lötenn först, sen kan du löda.
Lödtennet genererar hög värme i arbetsstycket.

Samma sak här, lödtenn på spetsen först, sen löda.

Här gäller samma sak, man kan inte börja löda utan lödtenn på kabeltråden först.

Här har man tillfört lödtenn till kabeltråden först och sedan lödtenn till spetsen. Då är man klar att börja löda.

Samma sak hör också om du ska löda en kabel till en platta etc.
Du måste ha lödtenn på tråden också för att det ska fastna.
Att bara doppa den i det lödtenn som redan finns på plattan funkar inte.

Lödtenn på kabeln först, sedan löda i vanlig ordning.
I det här fallet har man lagt lödtenn på plattan först, en eller två dropar och sedan lödtenn på kabeln och sedan värmer man bara upp det lödtenn som ligger på plattan och doppar kablen i den.


Det här är ju supersmart transport…


Drywall repair quick and easy


508 gånger 383 pixlar