FL STUDIO

3 SIMPLE Rules for Catchy Melodies

Börja med att ta fram FL key.
Gå direkt till piaonroll och välj en önskad skala och rotnot.
Exempel…minor pentatonic

Valt minor in the key of G#
Och så här ser skalan ut för minor penta i G sharp.
Det är bara dom vita highlitade som ingår i skalan, inte dom mörka
Det får bli rotnoterna som vi btgger vidare på.
Sen lägger du till noter genom att hoppa över varannan not.
Hela uppbyggnaden är fortfarande ganska enkel.
Det intressanta kommer i nästa steg genom att lägga till 7:an.

Och här har vi lagt till sjuan…
Dessa toner kan läggas som oktaver och skapa melodin