Frågor o Svar

TEORI OCH EMPIRI
Vad menas med evidensbasering?
Det betyder att yrkesutövning ska bygga på empirisk kunskap, gärna forskningsbaserad sådan.

Vad är empiri?
Empiri är data om verkligheten som består av både objektiva ting (biologiska och materiella) och subjektiva uppfattningar (åsikter, attityder, värden)

Vad är skillnaden mellan forskning och yrkesutveckling?
Forskning går ut på att utveckla ny kunskap medan yrkesutveckling innebär att tillägna sig och tillämpa den kunskapen.

Vad utmärker forskning i jämförelse med daglig observation?
Det som utmärker forskning är systematik och explicit öppenhet

Vad är en undersökningseffekt?
Det är vad som uppstår när resultatet från en undersökning avspeglar inslag i undersökningen snarare än inslag i verkligheten.
Hawthorne-effekten är ett exempel på en sådan undersökningseffekt:vi förändras när vi observeras, och det kan så klart påverka resultatet.

Vilka krav ställer man på empiri i bra undersökningsprojekt?
Den ska vara giltig och och relevant samtidigt som den ska vara pålitlig och trovärdig.