KLASSISK GITARR

PLUCKING THE STRING
Weight Transference and the Chromatic Scale
Arpeggios

10 classical guitar lessons for beginners

  1. Continue to examine your posture and hand positions
  2. Ergonomics on guitar

JUSTERING AV GITARR

En riktigt låg stränghöjd kan kanske sägas vara ca 2,6-3,5 och en hög ca 3,2-5,0. Detta gäller för normala klassiska gitarrer och gitarrister som spelar med klassisk gitarrteknik.

Tre viktiga faktorer avgör hur gitarren är justerad:
1.Stränghöjden vid sadeln
2.Halsens justering (dragstången) om det finns någon sådan
3.Stränghöjden vid stallet

Gör gärna justeringarna i ovan nämnd ordning. Det enklaste är givetvis att justera stränghöjden vid stallet, så om du inte vill eller kan annat går det att börja med stränghöjden vid stallet.
Får du då inte ordning på ditt instrument måste även punkt 1 och 2 kollas. Hjälper inte heller det är det säkert en bandslipning eller ombandning som behövs.

Stränghöjden vid sadeln brukar justeras så att strängen nästan når band 1 när du trycker ner den vid band 2. Det går att ha höjden ännu lägre, men inte alltid. Strängrassel kan då uppkomma mellan sadeln och bandet där strängen är nedtryckt, speciellt på basar. Var mycket noggrann om du skall ge dig på att fila i sadelspåren, speciellt om du har en gitarr med svaj. Sadelspåren skall inte vara djupare än strängens tjocklek, det är annars svårt att se och känna vad man sysslar med där långt nere i sadeln. Det är viktigt att spårens botten är rundad som strängen, annars hakar strängen lätt upp sig. Viktigt är också att anliggningsytan slutar precis där greppbrädan (och den vibrerande stränglängden) börjar, annars får du intonationsproblem. FILA INTE SADELN OM DU INTE HAR LÄMPLIGA VERKTYG. Till bas går det bra med en vanlig rund nålfil, till de tunna gitarrsträngarna måste det till specialfilar, en juvelfil eller en speciell sadelfil. En trekantfil kan duga till nöds, men bara till de släta strängarna.

Höjden mäts på 12:e bandet, undersidan av strängen och bandet.
För att justera stäng höjden måste man slipa ner stallbenet.
Men detta ben räcker inte ensamt till för att bestämma stränghöjden för alla olika situationer och gitarristers smakriktningar.
Men det kan räcka gott och väl för just din situation.
Ibland får man även ge sig på att slipa ner sadeln också.
Finns det en justering skruv för halsen kan man börja titta på bågen först, om den är korrekt inställd.

Stränghöjden mäts som avståndet mellan toppen på 12e band och undersidan av strängen. Eftersom 12e band befinner sig halvvägs mellan sadel och stall gäller att en förändring i stränghöjd vid 12e band motsvaras av dubbla förändringen vid stallet. Vill man t.ex. höja en sträng 1 mm vid 12e band motsvaras detta av en höjning av stallbenet med 2 mm. Nu vidare till resonemanget kring stränghöjd.

Vad är då fördelen med att ha en låg stränghöjd vs hög stränghöjd?
Generellt kan man nog säga att en gitarr med lång sträng höjd är mer lättspelad.