KNOTS

Cobra knot (den mest vanliga för att göra armband)
Snake knot
Diamond knot