Ord- och begreppslista

Betänkande
skriftligt yttrande, vanligen av ett utskott eller en kommitté.I riksdagen