Revidering av genomförandeplan

Börja med att söka rätt person.
Klicka på aktuell verkställighet.
Eftersom det redan finns en genomförandeplan så klickar du på den gröna pilen och får då den senast skrivna genomförandeplanen.
Klicka på det vita dokumentet längt upp till vänster och skapa en ny genomförandeplan. En kontrollruta kommer upp och du väljer kopiera föregående genomförandeplan. En ny genomförandeplan skapas.
Börja med att leta upp ansvarig chef och tryck sedan på spara.
Fyll i uppgifter om det är aktuellt och skriv i fliken insats om det finns något att tillföra. Annars behåller du planen som den är.


Att skriva och uppdatera personuppgifter