Utveckling styrräntan


2022-05-04 upp med 25 punkter
2022-07-06 upp med 50 punkter
2022-09-20 upp med 100 punkter
2022-11-24 upp med 75 punkter
2023-02-09 upp med 50 punkter

Totala höjningen sedan 2022-05-04 är 300 punkter (3,0 procent)
Nästa penningpolitiska besked 26 april 2023.